ตารางสอนชั้นนายร้อย สัปดาห์ที่ 13-20 ศึกษา ณ รร.สร.พบ. ระหว่าง 16 ก.ค.61 - 7 ก.ย.61

ตารางสอนชั้นนายร้อย สัปดาห์ที่ 13-20  ศึกษา ณ รร.สร.พบ. ระหว่าง  16 ก.ค.61 - 7 ก.ย.61