สื่อการสอนวิชาการเสนารักษ์ สำหรับ ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส (กพ.ทบ.)