แก้ไขครั้งสุดท้าย ชื่อ คำอธิบาย
แหล่งข้อมูล คู่มือการใช้งานระบบ E-Learning (สำหรับผู้เรียน)

คู่มือการใช้งาน Moodle 3.2 สำหรับผู้เรียนในระบบ E-Learning ทุกหลักสูตรของ รร.สร.พบ.

URL ห้องเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 68
แหล่งข้อมูล ตารางสอนชั้นนายพัน รุ่นที่ 68 (9 พ.ย.61)
Folder สื่อการสอนวิชาการพยาบาล ส.ชั้นต้น (กพ.ทบ.)
Folder สื่อการสอนวิชาการพยาบาลสำหรับ ส.อาวุโส(กพ.ทบ.)
Folder สื่อการสอนวิชาการแพทย์ สำหรับ ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส (กพ.ทบ.)
Folder สื่อการสอนวิชาการเสนารักษ์ สำหรับ ส.ชั้นต้น ส.อาวุโส (กพ.ทบ.)
Folder คู่มือ
Folder การปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ