ขอแสดงความยินดี

รร.สร.พบ. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร นายสิบอาวุโส เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๖๔ (ศึกษาผ่านระบบ E-learning)


ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)