ขอแสดงความยินดี

รร.สร.พบ. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร นายสิบอาวุโส เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๖๓ (ศึกษาผ่านระบบ E-learning)

และหลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๔๖ (ศึกษาผ่านระบบ E-learning)

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)